Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Grypa ptaków (HPAI) - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

O każdym przypadku podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków należy zawiadomić telefonicznie ( Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu – tel. (67) 26 85 647, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu lek. wet. Przemysław Kurant lub drogą elektroniczną na adres: piwwagrowiec@wiw.poznan.pl lub grypaptakow@piwwagrowiec.pl.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Do pobrania: Rozporządzenie wersja PDF

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Grypa ptaków - informacje ogólne


Grypa ptaków – informacje ogólne - wersja PDF

Opracowanie: PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w sezonie 2021/2022.

Grypa ptaków (H5N8) w gminie Wągrowiec

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu przekazuje, iż w dniu 10 marca 2021 r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbach pobranych od 4 padłych łabędzi niemych, których zwłoki w dniu 04.03.2021 r. znaleziono nad brzegiem Jeziora Bracholińskiego w miejscowości Bracholin,  Gmina Wągrowiec.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WĄGROWCU w sprawie wystąpienia na terenie Powiatu Wągrowieckiego, Gminy Wągrowiec przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków - wersja PDF

Informacja HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu, w związku z szerzeniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, informuje o konieczności zgłaszania przypadków padnięć ptaków dzikich, u których podejrzewa się zakażenie wirusem ptasiej grypy, w celu pobrania i wysłania prób do badań. Szczególnie wrażliwy na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków jest drób wodny (dzikie gęsi, kaczki, łabędzie, mewy), ptaki drapieżne oraz krukowate.

Pismo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu (wersja PDF)

Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2020 r. w województwie wielkopolskim

Zasady ochrony drobiu przed chorobą HPAI

Alert odnośnie ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków- w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terytorium zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja wysokiemu ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków także na terytorium Polski. W sierpniu oraz we wrześniu 2020 r. na terytorium Kazachstanu potwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu oraz 86 przypadków u ptactwa dzikiego, a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu oraz 8 przypadków u ptactwa dzikiego. Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI stwierdzane było na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się nowe ogniska choroby w północnej i wschodniej Europie.
W związku z powyższym konieczne jest wzmocnienie działań z zakresu bioasekuracji, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pliki do pobrania:

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu do hodowców drobiu (wersja PDF)
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (wersja PDF)