Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Afrykański Pomór Świń (ASF) - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) - bioasekuracja

Szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) - bioasekuracja Informujemy, że opisane wymagania w obszarze objętym ograniczeniami I dotyczą gospodarstw, które będą przemieszczały świnie poza obszar kraju.

Dokumenty do pobrania: 
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego 
Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa do 300 sztuk średniorocznie RWK2021-605 
Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa powyżej 300 sztuk średniorocznie RWK2021-605 
Wytyczne praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji RWK2021-605

 

Uwaga! Nowe zasady bioasekuracji.

Uwaga! Nowe zasady bioasekuracji. 

W dniu 31.08.2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021.1485),  które obowiązuje wszystkie gospodarstwa hodujące świnie na terenie Powiatu Wągrowiec.

Od  31.08.2021 r. na obszarze objętym ograniczeniami I nie ma obowiązku:
- posiadania ogrodzenia chroniącego pomieszczenia,  w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka;
- posiadania Plan bezpieczeństwa biologicznego;
- posiadania wydzielonego miejsca, do zmiany odzieży i obuwia bezpośrednio przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie.

Obecnie na terenie Powiatu Wągrowiec w obszarze objętym ograniczeniami I znajdują się następujące gminy: Wągrowiec, Miasto Wągrowiec, Skoki, Mieścisko.

Do pobrania:
Rozporządzenie - wersja PDF

Materiały informacyjne EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) na temat ASF.

Informacja dot. refundacji wydatków na bioasekurację gospodarstw

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości składania wniosków o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację gospodarstw:

-> Link do informacji

ASF: Wejście w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 07 kwietnia 2021 r. – nowe zasady bioasekuracji na obszarach objętych ograniczeniami I, II, III

Od 06 października 2020 r. 3 Gminy Powiatu Wągrowieckiego znalazły się w obszarze objętym ograniczeniami I: Gmina Wągrowiec, Gmina Skoki i Gmina Mieścisko.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 07 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, na obszarze tym obowiązują między innymi nowe wymagania bioasekuracji.
Gospodarstwa, które nie dostosują się najpóźniej do 31 października 2021 r. w pełni do wymogów rozporządzenia 2021/605, nie będą mogły przemieszczać utrzymywanych świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują.

Do pobrania:

Wytyczne rozp. 2021_605 Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji - Zał. nr I. - wersja PDF
Wytyczne rozp. 2021_605 Analiza ryzyka w obszarze objętym ograniczeniami - Zał. nr V - wersja PDF
Wytyczne rozp. 2021_605 Plan bezp. biol. dla gosp. 50 sztuk średniorocznie - Zał. nr VI - wersja PDF
Wytyczne rozp. 2021_605 SPIWET ASF_ 2021 strefy - Zał. nr II - wersja PDF

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Do pobrania:
Wytyczne - wersja PDF

 

ASF - Obszar ochronny na terenie powiatu wągrowieckiego: Gmina Skoki, Mieścisko, Wągrowiec, Miasto Wągrowiec

W związku z wykryciem wirusa ASF u dzika w Kowanówku (powiat obornicki), powiat wągrowiecki znalazł się w obszarze ochronnym: gmina Skoki, Mieścisko, Wągrowiec, Miasto Wągrowiec .

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

  • obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
  • obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Do pobrania:

Przewodnik strefy ASF  (wersja .pdf)
Przemieszczanie świń - obszar ochronny  (wersja .pdf)
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dot. przemieszczania  (wersja .pdf)
Ubój świń na użytek własny w strefie żółtej (wersja .pdf)
Zasady bioasekuracji w strefie żółtej (wersja .pdf)
Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta (wersja pdf)